Η προπαγάνδα στην εποχή του web 2.0  • Μερικές τεχνικές προπαγάνδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, παρουσιάζοντας το πλεονέκτημα ότι είναι εύκολα προσβάσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο, με χαμηλό κόστος και κυρίως με το πλεονέκτημα της ανωνυμίας στο ίντερνετ, το οποίο επιτρέπει να “παίξεις με τις αποχρώσεις” της προπαγάνδας και συνεπώς με τις πιθανότητες ταυτοποίησης της πηγής.
  • Το ίντερνετ επιτρέπει να ξανασκεφτούμε τη δημοσιογραφία με τρόπο ριζοσπασικό, κυρίως στο web 2.0. To web επιτρέπει στους κυβερνοναύτες να συμμετέχουν ευθέως και με τρόπο όλο και περισσότερο αυξανόμενο, καθιστώντας τις πληροφορίες τους κοινές, γεγονός που συνιστά ένα νέο βήμα για την επέκταση των meta-media. Δεν υπάρχει πλέον η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε αυτούς που παράγουν την είδηση και σε αυτούς που λαμβάνουν το μήνυμα, όπως υπήρχε στα παραδοσιακά media (gatekeeper). To web 2.0 επιτρέπει αξιοσημείωτες καινοτομίες στον τομέα της επικοινωνίας, ειδικά σε όσους συλλέγουν πληροφορίες από την παγκόσμια σκακιέρα με απλοποιημένο τρόπο, ή αντίθετα επιτρέπει να διαδόσει το μήνυμά του χρησιμοποιώντας τα νέα μέσα που προστίθενται στα παραδοσιακά.
  • Η συλλογική νοημοσύνη στο web οδηγεί στη σκέψη ότι η οργανωμένη σε ομάδες μάζα έχει δίκιο, ακόμα κι αντίθετα σε έναν ειδικό, γεγονός το οποίο αφήνει μια δημοφιλή πεποίθηση η οποία είναι ευρέως δημαγωγική.
  • Η ιδέα ότι το ίντερνετ διευκολύνει την καθιέρωση μιας αντιεξουσιαστικής δημοσιογραφίας ως απάντηση στην απαξιωμένη δημοσιογραφία, αποτελεί ένα ιδανικό εργαλείο για τον προπαγανδιστή. Δημοσιεύοντας άρθρα με την υποστήριξη άλλων χρηστών οι οποίοι έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξή τους, είναι εύκολο για τον προπαγανδιστή να καθοδηγήσει το περιεχόμενό τους προς την επιθυμητή κατεύθυνση.